O nama

LIČNA KARTA GRANSKOG SINDIKATA ZDRAVSTVA I  SOCIJALNE ZAŠTITE „NEZAVISNOST“

Jedinstvo-solidarnost-nezavisnost, tri su temeljna stuba na kojima gradimo i razvijamo Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ kao jednu i jedinu pravu sindikalnu organizaciju zaposlenih u Srbiji.

Dragocena iskustva evropskih i svetskih sindikalnih centrala preneli smo i još uvek ugrađujemo u razvoj našeg sindikata, svesni činjenice da se sindikalna svest prosečnog radnika Srbije veoma teško menja, te samim tim i prilagođavanje okolnostima u novom svetskom poretku što nužno menja položaj, prava, obaveze ali i  mogućnosti zaposlenog. Decenije za nama obeležene su neprekidnom borbom za razvoj demokratije i socijalno pravednijeg društva u kojoj je sindikat „Nezavisnost“ imao značajnu ulogu. Uostalom, potreba za pravim modernim sindikatom se upravo i rodila  1996/97. godine zbog nesposobnosti tada jedinog državnog sindikata da prepozna opasnosti koje su pretile radnicima, ali i crnih oblaka narastućeg nacionalizma koji je zemlju gurao u ratove i pustoš. Kao odgovor zdravog razuma pojavili su se prvi nezavisni sindikati kretajući u borbu za osnovna ljudska prava i zaštitu dostojanstva poniženih radnika.

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ je ravnopravni član Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ sa još 10 Granskih sindikata drugih privrednih i vanprivrednih delatnosti Ova porodica broji preko 200.000 članova u Srbiji i sa svojim potencijalima realna je snaga ove zemlje, spremna da iz korena menja društvo, sindikalnu svest i dugogodišnja pisana i nepisana pravila koja su obespravila zaposlene i njihove porodice.

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ je registrovan 1997. godine. U svoje redove okuplja sve strukture zaposlenih bez obzira na njihovu stručnu spremu i zvanje, rasnu ili nacionalnu i versku pripadnost. Jednaku pažnju pridaje svakom svom članu! Do sada je sindikatu pristupilo preko 20.000 zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Jedan je od dva reprezentativna sindikata u zdravstvu i kao takav aktivno učestvuje u svim pregovorima u Vladi Republike Srbije i Ministarstvima zdravlja, finansija i rada oko Kolektivnog ugovora, Protokola zarada i radno pravnih pitanja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.  Ravnopravni je čan Međunarodne federacije sindikata javnih i komunalnih službi  (PSI – Public Services International) od 2001. godine čime je dobio važno priznanje svetskih sindikata za svoj rad i razvoj sindikalizma u Srbiji i Evropske federacije sindikata javnih službi (European Public Service Union – EPSU).

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ pridaje veliku pažnju rodnoj ravnopravnosti i zaštiti osetljivih grupacija zaposlenih, gde pored žena spadaju i mladi radnici, radnici sa onvaliditetom i druge marginizovane grupe. Iz tog razloga kroz granski sindikat aktivno deluju Sekcija žena i Sekcija mladih, koje svojom aktivnošću neprocenljivo daju doprinos unapređenju položaja žena i mladih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Granski sindikat svojim članovima obezbeđuje besplatnu pravnu zaštitu vezanu za rad i radne odnose preko pravne službe UGS NEZAVISNOST i mreže advokata širom Srbije. Za svoje sindikalne aktiviste organizuje stalne sindikalne edukacije, počev od početnih ABC seminara, pa do specijalističkih kojm se aktivisti osposobljavaju za određeni posebni rad na poslovima u sindikatu i u vezi sa sindikalnim radom.

Copyright © 2024 | Development & powered by VlaxY